Persoonsgegevens van klanten garagebedrijf Henk Cloin

Garagebedrijf Henk Cloin verwerkt persoonsgegevens van u omdat u uw auto in onderhoud of voor reparatie bij ons heeft aangeboden. Garagebedrijf Henk Cloin verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– uw voor- en achternaam – uw adresgegevens – uw telefoonnummer – uw e-mailadres – kenteken van uw voertuig – uitgevoerde reparaties en onderhoud aan uw voertuig

Waarom heeft garagebedrijf Henk Cloin deze gegevens nodig?

Garagebedrijf Henk Cloin verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch te kunnen benaderen met vragen en of advies ten aanzien van reparaties aan uw voertuig en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Hoe lang bewaart Garagebedrijf Henk Cloin uw gegevens?

Garagebedrijf Henk Cloin heeft voor deze persoonsgegevens een bewaartermijn vastgesteld van zeven (7) jaar. Deze termijn is gebaseerd op de eis, gesteld in Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 10, lid 3, dat de boekhouding gedurende zeven jaar bewaard dient te blijven.

Worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Garagebedrijf henk Cloin verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties of aan individuele personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar onderstaand adres. Garagebedrijf Henk Cloin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Garagebedrijf Henk Cloin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met:

◾Garagebedrijf HENK CLOIN ◾Den Binnen 14C 5674 TW NUENEN ◾040 2834885 / 06 53 811 024

◾E-mail: garage@cloin.nl

Ingeschreven in handelsregister Kamer van Koophandel met nummer 17055557 0000